Osby.info

Osby Hembygdsförening bildades 1936 och målsättningen är fortfarande att sprida kunskap om Osbys kultur- och lokalhistoria. Kansli och arkiv finns i Enebacken, en av många byggnader som föreningen förvaltar. Inom området finns också museet Lilla Enebacken och ett vagnmuseum.

Medlemmarna har genom åren varsamt renoverat och förvaltat många byggnader. Redan 1937 inköptes Stavshultsgården som flyttades till Sibbarps skans och numera inrymmer Skansens hembygdsmuseum. Spinneriet i Strömsborg, Edvins smedja och Friskastugan är några andra exempel.

Förutom byggnadsvård och museevisningar anordnar hembygdsföreningen bland annat en årlig hembygdsdag som är mycket uppskattad och det gäller även deras årsbok och almanacka. Föreningen har även fått flera kulturpris.

Mer information
För mer information se Osby Hembygdsförenings hemsida.