Osby.info

Nyheter från Osby Näringsliv

Osby Näringsliv 2020-09-10
Inköpscentralen – Osby kommun – bjuder in
Välkommen till upphandlingsdialog Torsdagen 24 september kl. 10.00-12.00 Plats: Osby kommunhus, sammanträdesrum Osby Inköpscentralen inbjuder intresserade leverantörer till dialog inför kommande upphandling av ramavtal ...

Osby Näringsliv 2020-05-29
till företagsregistret
Osby Näringsliv driver Företagsregistret. Avsikten är att samtliga företag i Osby Kommun skall finnas i registret. Även företag som inte är medlemmar i Osby Näringsliv är […]...

Osby Näringsliv 2020-05-22
Avtalsinformation
AVTAL GÄLLANDE DRIVMEDEL m.m. PÅ SHELL och ST1 i Sverige Från den 1/8 2020 har Osby Näringsliv gjort följande avtal för alla sina medlemmar när det […]...

Osby Näringsliv 2020-05-20
Ordförande har ordet – maj 2020
Några ord från en nyvald ordförande På 70-talet hade jag förmånen att tillsammans med några Osbyföretagare starta upp något som på den tiden kallades för Företagsgruppen. […]...

Osby Näringsliv 2020-05-16
Billy Ekstrand avtackades i samband med årsmötet.
Billy var en av initiativtagarna när Osby Näringsliv bildades 2007 och har haft en stor del i föreningens positiva utveckling....

Osby Näringsliv 2020-05-06
Covid-19 påverkar oss alla
Gunnars Kläder i Osby, modebutik för män, kvinnor och ungdom. – Vi tappade ca 25 procent av omsättningen i mars, blir nog något liknande för april. […]...

Osby Näringsliv 2020-05-06
Covid-19 påverkar oss alla
Protech AB i Lönsboda, tillverkar processmaskiner till livsmedelsindustrin och har kunder i ca 25 länder över hela världen. – Vi levererar ju maskiner till livsmedelsindustrin som […]...

Osby Näringsliv 2020-05-06
Covid-19 påverkar oss alla
Oredssons El i Osby, elinstallationer och butik med tjugotalet anställda. – På installationssidan är det mycket inbokat sedan tidigare, men visst har telefonen tystnat något både […]...

Osby Näringsliv 2020-04-21
Kallelse årsmöte
Årsmöte den 11 maj kl. 17.30 Osby Näringsliv kallar sina medlemmar till föreningens årsmöte den 11 maj kl. 17.30 Plats: Bistron, Stora Hotellet, Osby Ärende enligt […]...

Osby Näringsliv 2020-04-09
Osby kommun ger alla anställda en tidig julklapp
Många företag uppger att de påverkas negativt och märkt minskad försäljning till följd av covid-19, detta gäller inte minst sällanköpshandeln. Osby kommun har därför i dagarna […]...