Lokala nyheterLokala föreningsnyheterPolisen Skåne

Osby kommunhus.

Nyheter från Osby kommun

Osby kommun 2018-12-13
Kommunstyrelsens sammanträde den 19 december
Kommunstyrelsens nästa sammanträde är onsdagen den 19 december. Sammanträdet är öppet för allmänheten från och med ärende 5, klockan 09.30. Det innebär att allmänhet och media är välkomna att närvara och lyssna då....

Osby kommun 2018-12-13
Snöröjning i Osby kommun
Driftavdelningen informerar om kommunens snöröjning och halkbekämpning samt fastighetsägares ansvar i dessa frågor....

Osby kommun 2018-12-07
Skolval i Osby kommun
Snart är det dags för vårdnadshavare till barn som ska börja förskoleklass höstterminen 2019 att välja skola. Valet ska göras under perioden 22 januari - 12 februari....

Osby kommun 2018-12-07
Pernilla Pettersson – ny utvecklingschef på Osby kommun
Den 8 januari tillträder Pernilla Pettersson sin nya tjänst som utvecklingschef på Osby kommun. Hon har lång erfarenhet både inom skolan som rektor och inom näringslivet med olika befattningar på IKEA....

Osby kommun 2018-11-26
Webbsändning av kommunfullmäktige den 26 november
Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 26 november sänds direkt på webben via Osby kommuns Youtube-kanal....

Osby kommun 2018-11-26
Byggbonus på 1,8 miljoner till Osby
Osby växer! Kommunen har fått 1,8 miljoner i statsbidrag för ökat bostadsbyggande. Bidraget grundar sig på antalet nystartade bostäder men också antalet folkbokförda nyanlända i kommunen....

Osby kommun 2018-11-23
Carl-Johan Löwenberg – ny tillväxtchef på Osby kommun
Den 1 december tillträder Carl-Johan Löwenberg sin nya tjänst som tillväxtchef på Osby kommun. Carl-Johan har under flera år varit egen företagare med verksamhet att stödja svenska kommuner och regioner i sin hantering a...

Osby kommun 2018-11-22
Kommunstyrelsens sammanträde den 28 november
Kommunstyrelsens nästa sammanträde är onsdagen den 28 november. Sammanträdet är öppet för allmänheten från och med ärende 5, klockan 09.30. Det innebär att allmänhet och media är välkomna att närvara och lyssna då....

Osby kommun 2018-11-20
Asfalteringsarbeten i Osby
Den närmaste veckan utförs ett par asfalteringsarbeten som kommer att innebära avstängning av en del av Kyrkogatan och begränsad framkomlighet på ett par andra platser i Osby....

Osby kommun 2018-11-15
Goda erfarenheter av Trygg Hemgång
Med arbetssättet Trygg Hemgång fick Sonja Holmgren den omvårdnad hon behövde efter sin sjukhusvistelse för att känna sig trygg och säker i sitt hem....